قیمت تراکتور تهران | 09155855594

قیمت تراکتور تهران

 

قیمت تراکتور تهران
قیمت تراکتور تهران

 

 

برای به حرکت در آوردن تراکتور باید عمل های زیر را انجام دهید.

خريد تراکتور تهران

 

ابتدا با پای چپ پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید. و دنده ی مناسب برای حرکت را انتخاب کنید .بعد از انتخاب آن ترمز دستی را انتخاب کنید .

فروش تراکتور روماني تهران

 

با پای راست خود پدال گاز را به ارامی فشار دهید و همزمان با آن پدال کلاچ را آزاد کنید .

قيمت تراکتور فيات تهران

 

و شما با به حرکت در آمدن تراکتور فرمان را کنترل کنید و به آرامی حرکت کنید و به جلو بروید.

 

 

هم چنین برای نگه داشتن تراکتور پدال کلاچ را به ارامی تا اخر  فشار می دهید .

 

فروش تراکتور فرگوسن تهران

و با فشار دادن تدریجی  پدال ترمز سرعت تراکتور را به ارمی کاهش داده و موجب نگه داشتن آن از حرکت می شود .

 

 

بعد از ایستادن تراکتور اهرم دنده را خلاص کنید و پای خود را از روی پدال کلاچ بردارید .

قیمت تراکتور تهران

 

 

شما در هنگا م رانندگی با تراکتور در شیب های تند و کار های سنگین باید با دنده سنگین حرکت کنید.

 قيمت تراکتور فرگوسن تهران

 

و در هنگام رانندگی  در جاده بهتر است گاز دستی را ببندید و فقط از پدال گاز استفاده کنید.

 

 فروش تراکتور تهران

از بیل تراکتور برای عملیاتی نظیر باربری و هل دادن مواد می توان استفاده کرد

 

بیل را می توانید رد چهار حالت مختلف قرار دهید که کنترل ان نیز بوسیله ی اهرم هایی است که در کنار صتدلی راننده قرار دارد.

 

قيمت تراکتور روماني تهران

. شما متناسب با نیاز خود می توانید آن را تنظیم کنید .

قیمت تراکتور سنندج

قيمت تراکتور جاندير تهران

 

بار بری خود شامل چهار مر حله می باشد که شما باید به ترتیب آن ها را رعایت کنید.

قیمت تراکتور زاهدان

که بستگی به نوع بار شما دارد که مثلا چگونه باکت را زیر بار ببرید و از آن استفاده کنید.

بار هم باید به درستی روی تراکتور اعمال شود

چون هرو اگر سنگین باشد به مشکل برمیخورید.

 

تراکتور ها به تنهایی در کار کشاورزی نمی توانند کمک کنند و باید به ادوات کشاورزی وصل شوند

تراکتور مانند وسایل دیگر و یا مثل بقیه ماشین الات دیگر دارای

ابزار الات هستند که هر سال باید سرویس شوند

قیمت تراکتور شیراز | 09155855594

قیمت تراکتور شیراز

قیمت تراکتور شیراز
قیمت تراکتور شیراز

 

زمانی که شما کارتان با تراکتور تمام شده و دیگر نیازی به آن ندارید

خريد تراکتور شیراز

و بدون استفاده در انباری گذاشته اید بهتر است باطری آن را هر 20 روز شارژ کنید.

 

قیمت تراکتور سنندج

چند قطعه چوب مکعبی بزرگ در زیر چرخ ها قرار دهید تا سنگینی تراکتور برو رو لاستیک ها نباشد

 قيمت تراکتور فرگوسن شیراز

 

که این باعث پوسیدگی سریع لاستیک ها و خراب شدن قطعات داخلی آن می باشد.

قیمت تراکتور اهواز

 

قسمت هایی از تراکتور که گیرس خوار می باشند را گیرس نمایید.

فروش تراکتور روماني شیراز

 

اگر تراکتور شما نیاز به تعمیر دارد با تعمیر کار تماس بگیرید و یا تراکتور را به تعمیر گاه ببرید و جای مورد نظر را تعمیر کنید.

قيمت تراکتور فيات شیراز

بازدید لاستیک ها نیز به این صورت می باشد که شما باشد به فاصله ی بین لاستیک ها توجه کنید

قيمت تراکتور روماني شیراز

و این بستگی به مکانی دارد که شما می خواهید

 

برای انجانم کار به انجا بروید.نکاتی که شما باید در مراقبت از لاستیک ها به آن ها توجه داشته باشید

 

این است که آنها را در مقابل آفتاب ، برف ، باران و سایر عوامل محفوظ کنید

قيمت تراکتور جاندير شیراز

مواظب باشید که روغن وسایر مواد چربی روی لاستیک ها ی تراکتور نریخته باشد .

 

به هیچ عنوان از لاستیک های فرسوده استفاده نکنید.

قیمت تراکتور شیراز

 

از رد شدن از روی وسایل تیز و شیشه و سایر وسایلی که باعث پارگی و یا آسیب رساندن به لاستیک می شود خود داری کنید.

 فروش تراکتور شیراز

و هم چنین در فصل زمستان از  آب داخل لاستیک ها را خالی کنید .

 

توجه داشته باشید که اگر گواهینامه تراکتور ندارید به هیچ وجه با آن رانندگی نکنید زیرا وسیله ای پر خطر می باشد .

فروش تراکتور فرگوسن شیراز

کنترل آن نیز سخت است.

راننده باید به همه جوانب یک تراکتور دقت فرماید

از جمله روغن و اگزوز ان که بسیار مهم می باشد .

به وسیله با حرف های سنگین از طرف دیگر با توجه به اینکه توضیحات شما گفتید و گستردگی فعالیت که در زمینه کاری وجود دارد تراکتورها تا حد خیلی زیادی باید انجام بدهد

تراکتورها برای موارد صنعتی هم استفاده میشوند

که در مراکز صنعتی برای بار کشی و حمل بار استفاده می شوند

قیمت تراکتور اصفهان | 09155855594

قیمت تراکتور اصفهان

قیمت تراکتور اصفهان
قیمت تراکتور اصفهان

 

قيمت تراکتور روماني اصفهان

قسمت دیگر و یا بهتر بگوییم یکی دیگر از موارد مصرفی تراکتور که باید به این توجه داشته باشیم  روغن موتو تراکتور می باشد

 قيمت تراکتور فرگوسن اصفهان

که معمولا تعویض هر بار روغن و اینکه چگونه باید تعویض شود مشخص می باشد

 

ولی باید توجه داشته باشید که شما بنا به استفاده خود از تراکتور باید اقدام به تعویض روغن خود کنید زیرا ممکن است

قيمت تراکتور جاندير اصفهان

روغن موجود در تراکتور که نیاز به تعویض داشته باشد از زمانش بگذرد و این روغن مضری محسوب می شود که تمام قطعات تراکتور از این روغن استفاده می کنند

قیمت تراکتور اصفهان

 

و اگر روغن به وقع تعویض نشود ممکن است باعث خراب شدن این قطعات شود.

 

فروش تراکتور روماني اصفهان

و باید شما توجه داشته باشید که چه زمانی روغن موتور کارایی خود را از دست می دهد.

 

قيمت تراکتور فيات  اصفهان

و وظیفه ی روغن در موتور تمیز نگه داشتن قطعات و کارکرد بهتر آنها می باشد .

قیمت تراکتور رشت

 

و هم چنین از سایش آنها جلو گیری می کند پس این قسمت را دسته کم نگیرید .

 

 فروش تراکتور اصفهان

سیاه شدن روغن موتور دلیل خاص خودش را دارد و آن هم این است که  روغن مرغوب می باشد و به راحتی ناخالصی هارا به خود جذب میکند

 

ولی برخی ها بر این باورند که سیاه شدن روغن به منزلیه فرارسیدن زمان تعویض آن می باشد و می گویند که اگر روغن هنوز سیاه نشده باشد یعنی زمان تعویض آن نرسیده ولی این اشتباه است

قیمت تراکتور ساری

 

خريد تراکتور اصفهان

روغنی که زمان زیادی است تعویض نشده و هم چنین سیاه نشده است نامر غوب بودن آن را ثابت میکند و نشان از این است که نا خالصی هارا به خود جذب نمیکند. .

فروش تراکتور فرگوسن اصفهان

از تراکتور برای کارهای دیگری نیز حمل و نقل استفاده میشه خود راننده رو ایجاد کنم وسیله های کشنده که استفاده می‌شود

برای اینکه قطعات تراکتور دیر به دیر خراب شود

و مشکلی پیش نیاید بهتر است که هر چند وقت

یکبار روغن و ابزارالات ان چک شود

قیمت تراکتور کردستان | 09155855594

قیمت تراکتور کردستان

قیمت تراکتور کردستان
قیمت تراکتور کردستان

 

قيمت تراکتور فيات کردستان

تراکتور ها نقش اساسی و مهمی در امر کشاوزری دارند به گونه ای که از این وسیله برای همه ی کار های کشاورزی می توان استفاده کرد مانند بذر افشانی.

 

خريد تراکتور کردستان

و برای نرم کردن زمین نیز کاربرد دارد و هم چنین در امر سم پاشی نیز استفاده می شود.

فروش تراکتور روماني کردستان

در پشت تراکتور ها وسیله ای نصب شده است که از آن برای متصل کردن ادوات کشاورزی استفاده می شود .

قیمت تراکتور سنندج

قيمت تراکتور روماني کردستان

در درو کردن زمین نیز نقس اساسی ای دارد.

در این قسمت می خواهیم به مسائل فنی تراکتور اشاره ای داشته باشیم

 

یک سرویس کار تراکتور باید در هنگام سرویس آن دقت و توجه کافی داشته باشد .قیمت تراکتور رشت

فروش تراکتور فرگوسن کردستان

یک مرحله تمیز کردن صافی آن می باشد که قبل از اینکه گرد و غبار کل صافی را بپوشاند باید آن را تمیز کرد .

و روش کار آن به این صورت می باشد که در ابتدا باید تراکتور خاموش باشد . سپس در پوش صافی را برمیدارید و کاسه س صافی را خارج میکنید.

قيمت تراکتور جاندير کردستان

و آن را تمیز میکنید و در صورت نیاز آن را بشویید

و نهایتا با دستمالی خشک می کنید.

بعد از اینکه تمیز کردن آن تموم شد بدنه ی صافی را بررسی کنید تا جای توری آن پاره نشده باشد

و یا اینکه دچار شکستگی و هر گونه اسیب دیگر نشده باشد و در صورت بودن هر یک از این مشکلات آن را رفع کنید.

فروش تراکتور کردستان

بعد از تمیز کردن آن پیاله را در جایش قرار دهید و سپس در آن را ببندید.

 

 قيمت تراکتور فرگوسن کردستان

یک نکته ی دیگری که باید به آن توجه کنید این است که صافی هوا را نیز چک کنید.و از آن غافل نشید.برای تراکتور های صنعتی دارای لاستیک های کوچکی هستند و برای محیط های کوچک به درد کار می خورند

برای تراکتور برای سوخت آنها از گازوئیل استفاده می کند

و باید همیشه از سوختی استفاده کرد که اسیب به تراکتور نرسد

 

قیمت تراکتور کرمانشاه | 09155855594

قیمت تراکتور کرمانشاه

قیمت تراکتور کرمانشاه
قیمت تراکتور کرمانشاه

قيمت تراکتور جاندير کرمانشاه

نوعی دیگر از تراکتور ها تراکتور دو چرخ هستند گه این تراکتور ها مزیت هایی دارد مانند کوچک بودن جثه ی آن  و جابه جایی راحت آن  و همچنین قیمت پایینی که نسبت به باقی تراکتور ها دارد می باشد .

خريد تراکتور کرمانشاه

این تراکتور ها همچنین از وزن کمی نیز برخوردارهستند و خیلی از کار ها را می توان به وسیله ی این تراکتور انجام داد که از توان تراکتور های بزرگ خارج است.

و از این نوع تراکتور در فضاهای بسیار کوچک نیز می توان به راحتی  استفاده کرد.

 قيمت تراکتور فرگوسن کرمانشاه

بیشترین استفاده ای که از تراکتور ها می شود در کشور هایی است که کشاورزیه بیشتری نیز دارند  در واقع بیشترین خرید تراکتور در این کشور هاست .

این وسیله در واقع باعث رونق کشاورزی شده است

قيمت تراکتور فيات کرمانشاه

قیمت تراکتور بندرعباس

برخی از تراکتور ها هستند که در باغات استفاده می شوند. و در جمع آوری میوه نیز کمک بسیاری کرده است .

در صنعت کاشت درختان نیز بسیار کمک کرده است.

فروش تراکتور فرگوسن  کرمانشاه

شاید در یک نگاه تراکتور از نظر شما هیچ نقش موثری در زندگی ما نداشته باشد اما کاملا اشتباه فکر میکنید زیرا بدون تراکتور مت هیچ رونقی در صنعت کشاورزی نخواهیم داشت .

قيمت تراکتور روماني کرمانشاه

قیمت تراکتور کرج

کشاورزی کار آسانی نیست  و کشاورزان با اینکه از وسایل پیشرفته استفاده می کنند باز هم کار بسیاری سختی است و زحمت زیادی دارد .

 فروش تراکتور کرمانشاه

تراکتور تنها در پیش روی کشاورزی کمک کرده است و باعث افزایش سرعت این کار شده است .

قیمت تراکتور کرمانشاه

 

می توانیم بگوییم بار سنگینی از رو دوش کشاورزان برداشته است.

فروش تراکتور روماني کرمانشاه

و در جا به جایی وسایل سنگین نیز کاربرد مهمی دارد .

بدون تراکتور ما هیچ پیشرفتی در کشاورزی نخواهیم داشت پس چنین وسیله ای را نادیده نگیرید.

کارهای سنگین را با استفاده از تراکتورها انجام میدهند

مثلا شخم زدن چند هکتار زمین کار بسیار سنگینی مباشد

تراکتور این کار را اسان میکند.تراکتورها همیشه انواع زیادی دارند و مدلهای زیادی دارند که بتوانند برای هرجایی استفاذده کنند

ترلکتور همیشه برای انسانها برایشان یک کمک

خیلی بزرگ بوده و برایشان تمامخ کارها را انجام میداد است

قیمت تراکتور تبریز | 09155855594

قیمت تراکتور تبریز

 

قیمت تراکتور تبریز
قیمت تراکتور تبریز

 

 فروش تراکتور تبریز

شخصی که تراکتور میخرد و از آن استفاده می کند باید نکاتی را رعایت کند .

 

وباید در هنگام خرید آن دفترچه راهنما با را دقت مطالعه کند .

خريد تراکتور تبریز

باید در سرویس و نگه داری تراکتور بسیار دقت کند و از تراکتور فقط در جهت کاری که متناسب با آن است استفاده کنند.

 

در هنگام سوخت گیری با تراکتور باید نکات ایمنی را کاملا رعات کند تا خطر آتش سوزی را به حداقل برساند.

قيمت تراکتور فيات  تبریز

و همچنین باید توصیه هایی که در هنگام روشن کردن و حاموش کردن صحیح تراکتور به آن اشاره شده است کاملا باید رعایت شود.

قیمت تراکتور کرج 

در هنگام کار با تراکتور دقت ویژه ای داشته باشید تا هیچ سوانح ناگواری پیش نیاید.

فروش تراکتور روماني تبریز

و زمانی که شما میخواهید با این وسیله ادوات کشاورزی را بکشید کاملا احتیاط کنید و از محکم شدن این وسایل و نصب درست آنها مطمئن شوید.

قيمت تراکتور جاندير تبریز

توجه داشته باشید که تراکتور یک وسیله ی تفریحی نیست و از همه ی نکاتی که در دفترجه آن نوشته شده کاملا پیروی کنید .

قیمت تراکتور تبریز

قیمت تراکتور همدان 

همیشه قبل از کار از سلامت این وسیله مطمئن شود

مثلا لاستیک هایش راچک کنید سیستم ترمز و غیره را بررسی کنید

 

از روشن شدن چراغ هایش مطمئن شویدتا در هنگام شب مشکلی برایتان پیش نیاید.

فروش تراکتور فرگوسن تبریز

فرمان تراکتور را چک کنید و از تنظیم شدن صندلی آن نیز مطمئن شوید تا رانندگی با آن برایتان سخت نشوند و دچار حادثه نشوید.

قيمت تراکتور روماني تبریز

زمانی که شما سوار این نوع ماشین می شوید از پوشیدن لباس های گشاد و آویزان خود داری کنید زیرا ممکن است .

 قيمت تراکتور فرگوسن تبریز

این لباس ها با گیر کردن به قطعات دم دستیتان برای شما مشکل آفرین باشد.

تراکتور ها باید با دقت و اطلاعات از زمینه قبلی خریداری شود تا در هنگام کار به مشکلی برنخورند

تراکتور وسیلع بسیار سنگین میباشد و برای کارهای سنگین

مورد استفاده قرار میگیرد.

تکنیک های کشاورزی صنعتی و انجام می دهد خیلی کوچکتر هستند

در فرودگاه‌ها و اداره کارخانه های خیلی بزرگ است کار می‌کند

تراکتور را همیشه باید یک راننده داشته باشد که

راننده ان باید دارای گواهینامه باشد

قیمت تراکتور مشهد | 09155855594

قیمت تراکتور مشهد

قیمت تراکتور مشهد
قیمت تراکتور مشهد

 قیمت تراکتور جاندیر مشهد

در زمان های قدیم  هیچ وسیله ای برای کشاورزی نبود و مردم برای شخم زدن زمین های کشاورزی خود و اماده کردن آن ها برای کاشت از چند تیکه چوب  که آنها را به گاو میبستند

و گاو آنها را  بر روی زمین می کشید که این باعث شخم زمین میشد و زمین آماده ی کشت می شد.

اما رفته رفته با پیشرفت علم و نبوغ بشریت  وسایل های زیادی برا این کار طراحی و ساخته شد .

و کم کم استفاده از چوب کنار گذاشته شد و به جای آن از  اهن استفاده کردند

که این با پیشرفت قابل توجهی همراه بود و آهن آلات به اشکال گوناگونی ساخته شدند که هر باره کار بشر را آسان تر می کردند .

 قیمت تراکتور رومانی مشهد

به دلیل اینکه استفاده از اهن توسط افراد خیلی سخت بود و نمی توانستند

آن ها را به راحتی جا به جا کنند پس به فکر وسیله ای افتادند که بتوانند

قیمت تراکتور مشهد

این وسایل را جا به جا کنند و هم چنین وسیله ای باشد

که به آسان شدن و سریع شدن امر کشاورزی نیز کمک کند

از این رو ماشینی به نام تراکتور اختراع شد.

که برای  بار کشی از آن استفاده می کردند

و از آن روز تا کنون مردم  زیادی از این وسیله استفاده می کنند و ترامتور نه تنها امر کشاورزی را برای مردم راحت و آسان کرد بلکه از این وسیله استفاده های زیادی می کنند .

قیمت تراکتور یزد 

فروش تراکتور فرگوسن مشهد

تراکتور ها نیز به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی شدند  و روز به روز پیشرفته تر شدند و

با کیفیت بالاتری ساخته شدند

قیمت تراکتور یزد 

و هم چنین در نظر گرفتن آب و هوا نیز در ساخت آنها بسیار امر ضروری بود .

تراکتور وسیله ای میباشد برای انجام کارهای سنگین استفاده میشود

مخصوصا در زمینه کشاورزی و کارهای ساختمانی فقط باید در خرید ان بسیار دقت کنید

اما تراکتور های دیگری هم داریم که تراکتور های صنعتی

تراکتورهای کشاورزی و لاستیک های کوچکتری دارند

تراکتور هایی  که در صنعت و در کار صنعتی

استفاده می شوند همیشه از تراکتور های

کشاورزی جثه کوچکی دارند