قیمت تراکتور یزد | 09155855594

قیمت تراکتور یزد    فروش تراکتور یزد تراکتور به عنوان اصلی ترین ادوات کشاورزی به حساب می آید.   خريد تراکتور یزد در کنار تراکتور از دستگاه های دیگری مانند دیسک، گاو آهن، بذرافشان، تریلی و… که به عقب تراکتور متصل شده و در انجام کارهای اولیه و ثانویه کشاورزی لازم است کمک به عمل […]