قیمت تراکتور کرج | 09155855594

قیمت تراکتور کرج   در ابتدای ساخت تراکتور ها  جثه ی بزرگ آنها و هم چنین آهنی بودن تایر های آن  یک مشکل طرقی میشد   خريد تراکتور کرج   که به مرور و با پیشرفت روز افزون  دانش بشری سعی کردن جثه ی این تراکتور ها را کوچک تر کنند   قيمت تراکتور روماني […]