قیمت تراکتور رشت | 09155855594

قیمت تراکتور رشت   تراکتور هایی که جدیدا طراحی شده است تراکتورهای بسیار زیبا و کارآمدی است خريد تراکتور رشت   که چرخ های جلویی آن در مقابل تراکتورهای چهارسال پیش بزرگتر و تفریبا متناسب با چرخ های عقبی آن می باشد.     سیستم حرکت و ظاهری تراکتور تقریبا مانند اتومبیل و خودروست یعنی […]